Oznaka: elektroerozija

Zakaj bo v boju s klasičnim oblikovanjem kovin zmagala elektroerozija?Zakaj bo v boju s klasičnim oblikovanjem kovin zmagala elektroerozija?

Ste že slišali, kaj je to elektroerozija? Morda ne, a dejstvo je, da gre za inovativen sodoben način oblikovanja kovin, ki spreminja način dojemanja tega dela, hkrati pa ponuja mnoge možnosti in rešitve, ki s klasičnim oblikovanjem niso mogoče. Poleg tega pa nosi še kup drugih prednosti.

Četudi zaenkrat še manj znana, elektroerozija vstopa tudi na področja izven oblikovanja kovin, saj strokovnjaki vsako leto odkrivajo več načinov, kako je to metodo mogoče uporabiti in prilagoditi raznovrstnim potrebam.

Način obdelave

Gre torej za način obdelave kovinskih materialov alternativen klasičnemu oblikovanju z orodji, ki se poslužujejo vrtanja, rezanja, brušenja, skobljanja itd. za odstranjevanje materiala. Pri postopku pod imenom elektroerozija pa se odstranjevanje delcev izvaja z električno energijo oziroma iskrenjem.

Za vzpostavitev potrebne električne energije je potreben obdelovani material, elektroda ter dielektrična tekočina. Med elektrodo in obdelovalcem je sproženo izjemno hitro, tisočkrat na sekundo, izmenjavanje vzpostavljanja in sproščanja električnega toka, kar rezultira v tem, da se delci obdelovanega materiala talijo in uparevajo. Tu je uporabljena dielektrična tekočina, ki hladi področje električnega pretoka, hkrati pa tudi odstranjuje delce, ki so bili odvzeti. Te se lovi v tako imenovane filtre. Tako bi se glasil poskus preproste razlage sicer zelo kompleksnega in zapletenega procesa, kjer je razvijalcem uspelo izkoristiti moč električnega toka na inovativen način.

Metoda prihodnosti

Čeprav bi bilo mogoče reči, da so rezultati obdelave z elektroerozijo podobni tistim s klasičnim oblikovanjem, je ključna prednost v natančnosti. Zaradi načina dela, je namreč mogoče oblikovati tudi izjemno majhne kovinske delce, kar je pomembno za razvijajočo se tehnologijo in tu leži tudi razlog za široko uporabnost elektroerozije.

Pomembno pa je omeniti še okoljsko noto. V časih, ko se srečujemo z vse bolj očitnimi posledicami globalnega segrevanja je namreč vsak premislek prehajanja v bolj zeleno življenje vreden časa in denarja. Pri oblikovanju kovine z elektroerozijo je za večje učinke porabljene manj energije, hkrati pa tudi drugi elementi postopka manjšajo negativne vplive na Zemljo.